Jdi na obsah Jdi na menu
 


Historie

Historie turistiky Sokol Bedřichov

   Turistika v Bedřichově má již padesátiletou tradici.V roce 1959 zahájil činnost turistický oddíl mládeže( TOM), vedený Jiřinou Ettlerovou a její sestrou Ladislavou. Začínali krátkými vycházkami a jednodenními výlety, později pokračovali víkendovými akcemi, tábory, putovními tábory, chodili pěšky, jezdili na kole, na lyžích i na lodích. Závodili v orientačním běhu , účastnili se okresních, krajských i celostátních srazů TOM. Při soutěžích a na těchto akcích vždy obhajovali medailové pozice.   Nejaktivnějšími byly sestry  Remešovy, v. Miřejovská, D.Caklová, E.Pátková, M.Jechová, N.Kuczinská, J. Šašecí, A.Hanousková a hoši Zdeněk Ettler, J.Mlejnek a P.Veliký, kteří později vedli i svůj turistický oddíl.

Od roku 1977 vedla další oddíl A.Reimannová(dříve Hanousková) a později od roku 1982 Jiří Fuxa. Práce s mládeží postupně přechází pod ČSTV, ale stále jsou to Sokolové. Turistický oddíl , který vedl Mirek Votava, měl 20 členů. Pravidelné vycházky byly hlavně pro širokou veřejnost.V roce 1981 založili Mirek Votava a Jaroslav Zach první ročník dálkového pochodu“ Bedřichovská padesátka“. V roce 1989 se stal novým předsedou Jiří Fuxa a oddíl měl asi 40 členů. Spolu s Vladimírem Zábojem připravili další pochody“Ježek Vysočiny“ a „Non-stop pávovskými lesy“. V roce 1990 končí práce s mládeží. Od tohoto roku začíná tzv. rodinná turistika.
V roce 1990 všechny Svazy turistiky zůstaly jako součást ČSTV , teprve v roce 1997 se KČT osamostatnil . Začíná se jezdit i do zahraničí, což dříve nebylo možné. Organizaci zájezdů na sebe vzaly Božena Fuxová , M.Hobzová a E. Horňáková. Po roce 2002( po úmrtí B.Fuxové)  přebírá tuto činnost Marie Hobzová.  Procestovali jsme mnoho zemí ( Švýcarsko, Holansko,Francii,Rakousko, Italii,Anglii atd.) jak pěšky, tak na kolech.  
V roce 2009 máme již 105 členů.Máme vyškoleny cvičitele  turistiky a vedoucí turistiky(pěší,lyže a cyklo), kteří každý týden připravují vycházky pro širokou veřejnost a společnou dovolenou. V našich řadách máme značkaře, kteří obnovují a upravují turistické značení.  Ženy - sokolky- se pravidelně scházejí každý týden ve cvičení v hale Sokola Bedřichov a celý odbor se schází jedenkrát za měsíc k hodnocení a plánování naší činnosti. Stále udržujeme naše tři dálkové pochody- např.již 33.ročník Ježek Vysočiny.
Odbor KČT  Bedřichov je součástí  Oblasti KČT Vysočina a náš předseda se pravidelně zúčastňuje oblastního jednání. Naše práce je zmapována v kronikách. Na rok 2009 připadá výročí 50 let turistiky Sokola Bedřichov.
Díky patří všem jmenovaným, ale i všem členům, kteří se aktivně podílejí na činnosti turistického odboru.
Zpracováno v roce 2011