Jdi na obsah Jdi na menu
 


Informace o nové struktuře členství a o výši příspěvků:

 

Informace o nové struktuře členství v roce 2022 a o výši příspěvků - dokument ve formátu PDF ke stažení

 

Volba typu členství - dokument ve formátu PDF ke stažení

 _______________________________________________________________________________

Nové úrazové pojištění Českého olympijského výboru

Český olympijský výbor uzavřel s platností od 1. 2. 2019 novou smlouvu na úrazové pojištění se „staronovou“ Pojišťovnou VZP, a.s., což je dceřiná firma VZP. U této pojišťovny měl úrazové pojištění do konce roku 2016, od 1. 1. 2017 u pojišťovny KOOPERATIVA. Úrazy, vzniklé do 31. 1. 2019 jsou pojištěny u KOOPERATIVY a hlásí se na jejich formuláři (vč. prohlášení o GDPR). Úrazy, které se staly po 1. 2. 2019 se budou hlásit na formuláři Pojišťovny VZP (pokyny k vyplnění a formulář v příloze), GDPR zde netřeba. I nadále platí, že úrazy se budou hlásit až po úplném vyléčení úrazu, nejpozději rok po úraze, a k hlášení se přikládají kopie lékařských zpráv. Odškodnění se vypočítává podle nezbytné délky léčení. 

 Dokument .pdf ke stažení - pokyny k úrazovému pojištění KČT

 Dokument .pdf ke stažení - formulář k oznámení úrazu
 

 _______________________________________________________________________________

 

 

Výbor odboru na své schůzi dne 11.2. 2019 projednal a schválil následující pravidla:

  

Cena zájezdu

Na akce pořádané naším odborem mají přednost členové KČT, odbor Bedřichov, pak členové jiných odborů KČT a nakonec nečlenové podle volných míst (nečlenové platí cenu vyšší max. o 5%, min. o 50,- Kč).

 

Zrušení zájezdu

Odbor si vyhrazuje právo zrušit zájezd týden před jeho termínem z důvodu  malého počtu přihlášených zájemců nebo z důvodu nepředvídaných závažných skutečností. Všem přihlášeným bude v takovém případě vrácena uhrazená částka v plné výši.

Zájemce o účast na výletě je povinen uhradit cenu zájezdu do stanoveného termínu, jinak může být vyřazen a místo bude obsazeno z náhradníků v pořadí, v jakém se přihlásili.

Zruší-li účastník svou účast týden a méně před zájezdem nebo nedostaví-li se v den odjezdu k autobusu, zaplacená částka se nevrací. Pokud za sebe účastník zájezdu zajistí včas náhradu a informuje vedoucího zájezdu o změně, vrací se mu celá částka.

Pouze v následujících případech je při možné vrátit zaplacenou částku v případě neúčasti na zájezdu:
1) onemocní-li účastník zájezdu nebo jeho rodinný příslušník bezprostředně před zájezdem a doloží lékařské potvrzení,
2) dojde-li u něho k nepředvídané události (úmrtí v rodině, živelná katastrofa apod.).

 

Pojištění účastníků při organizovaných akcích

Pokud během organizované akce, kdy se jde společně, někdo skupinu opustí s tím, že jde vlastní trasou nebo se jde věnovat jiné činnosti (sběr hub, lesních plodů apod.), končí tím jeho účast na této akci. Pokud následně utrpí nějakou škodu, nemůže nárokovat odpovědnost vůči klubu a pojištění se na něj nevztahuje.

Pojištění se rovněž nevztahuje na činnosti, které nebyly předem naplánovány (uvedeny v kalendáři odboru nebo oblasti) a které se konaly bez účasti odpovědného vedoucího nebo cvičitele nebo bez jeho pokynů či výslovného povolení.